آرشیو دسته

برای تولید انرژی الکتریسیته از نیروگاه های تولید برق استفاده می شود . این نیروگاه ها دارای انواع مختلفی...

آشنایی با انواع نیروگاه های برق

برای تولید انرژی الکتریسیته از نیروگاه های تولید برق استفاده می شود . این نیروگاه ها دارای انواع مختلفی...

ترمز موتورهای AC با تزریق جریان DC: ترمز از طریق تزریق جریان DC یکی از روشهای ترمز موتورهای AC...

ترمز موتورهای AC با تزریق جریان DC

ترمز موتورهای AC با تزریق جریان DC: ترمز از طریق تزریق جریان DC یکی از روشهای ترمز موتورهای AC...

. ازون مولکولی ناپایدار و در عین حال بسیار مفید و سودمند می‌باشد. . اوزون دگر شکل اکسیژن بوده...

تولید ازون و میکروب زدایی با استفاده از مدارات الکترونیک قدرت

. ازون مولکولی ناپایدار و در عین حال بسیار مفید و سودمند می‌باشد. . اوزون دگر شکل اکسیژن بوده...

قطارهای برقی و واگنهای مترو، اتوبوس برقی و یا ترامواها همگی دارای پانتوگراف می باشند. انرژی الکتریکی بوسیله پانتوگراف...

پانتوگراف

قطارهای برقی و واگنهای مترو، اتوبوس برقی و یا ترامواها همگی دارای پانتوگراف می باشند. انرژی الکتریکی بوسیله پانتوگراف...

علت خروج همزمان ۵ نیروگاه تولید برق و قطع آب و برق خوزستان: همونطور که می دونید خطوط انتقال...

دلیل قطع آب و برق خوزستان

علت خروج همزمان ۵ نیروگاه تولید برق و قطع آب و برق خوزستان: همونطور که می دونید خطوط انتقال...

آنتن‌های BTS (Base Transceiver Station یا پایگاه استقرار فرستنده و گیرنده) نخستین بخش در شبکه تلفن همراه هستند که...

آنتن‏ های BTS

آنتن‌های BTS (Base Transceiver Station یا پایگاه استقرار فرستنده و گیرنده) نخستین بخش در شبکه تلفن همراه هستند که...

ترانسفورماتور پالس یکی از ترانسفورماتورهای پرکاربرد است و به هر ترانسفورماتوری که یک پالس ولتاژ یا جریان را منتقل...

ترانسفورماتور پالس

ترانسفورماتور پالس یکی از ترانسفورماتورهای پرکاربرد است و به هر ترانسفورماتوری که یک پالس ولتاژ یا جریان را منتقل...

در الکترونیک قدرت به دلیل عملیات کلیدزنی در حضور عناصر پارازیتی مثل سلف یا خازن پارازیت ,dv/dt و di/dt...

چوک مد مشترک (CMC) در کاربرد درایو

در الکترونیک قدرت به دلیل عملیات کلیدزنی در حضور عناصر پارازیتی مثل سلف یا خازن پارازیت ,dv/dt و di/dt...

اشمیت تریگر (Schmitt trigger) یک مدار مقایسه کننده است که در آن از فیدبک مثبت استفاده شده است. در...

اشمیت تریگر

اشمیت تریگر (Schmitt trigger) یک مدار مقایسه کننده است که در آن از فیدبک مثبت استفاده شده است. در...