تا حالا به اين برآمدگي بعضي از کابل ها دقت کردين!؟

تا حالا به اين برآمدگي بعضي از کابل ها دقت کردين!؟

چوک مد مشترک (Common Mode Choke):
چوک يک عنصر مداري مغناطيسي است که در مدارهاي الکترونيکي مورد استفاده قرار مي گيرد. چوک در حقيقت يک سلف است که از عبور مولفه هاي جريان فرکانس بالا و جريان متناوب (AC) در مدار جلوگيري ميکند در حالي که اجازه عبور جريان فرکانس پايين و يا جريان مستقيم (DC) را ميدهد.
اگر در يک مدار به تنهايي براي فيلتر از يک سلف استفاده شود به آن سلف، چوک ميگويند در حاليکه اگر يک فيلتر LC باشد معمولا به L آن همان سلف گفته ميشود.
دو نوع مختلف از چوک ها وجود دارد: چوک فرکانس صوتي (AFC) و چوک فرکانس راديويي (RFC). چوکهاي AFC به منظور جلوگيري از عبور مولفه هاي فرکانس هاي برق شهر (حوالي 50 هرتز) به طور خاص طراحي شده اند و اجازه عبور مولفه DC را ميدهند. از سوي ديگر، RFC ها براي محدود کردن فرکانس هاي راديويي و عبور مولفه DC طراحي ميشوند.
چوکهاي مد مشترک براي جلوگيري از تداخل الکترومغناطيسي (EMI) و تداخلات فرکانسهاي راديويي (RFI) ناشي از خطوط منابع تغذيه مفيد است و سطح اين تداخلات را کاهش ميدهد. اگر به کابلهاي USB متصل به کامپيوتر خود نگاه کنيد (مطابق شکل) از يک چوک مد مشترک که از هسته فريت است استفاده شده است که به آن به اصطلاح ” Ferrite bead” يا “مهره فريت” ميگويند که باعث حذف نويز فرکانس بالا ميشود. در پستهاي بعدي در مورد نحوه عملکرد اين چوک هاي مد مشترک بيشتر صحبت خواهيم کرد.