مهندس لیلا مدنی

درباره : مهندس لیلا مدنی

[ratings id="4394"]
  • نقش : مدرس برق - کنترل و ابزار دقیق
  • وبسایت :
  • تجربه : 10 سال
  • متخصص در : اتوماسیون صنعتی زیمنس

کارشناسی برق – کنترل و ابزار دقیق