CHP تولید همزمان گرما و برق

CHP تولید همزمان گرما و برق

CHPچیست؟

از جمله مشکلات و نقاط ضعف سیستم تولید و توزیع برق، راندمان پایین نیروگاهها و اتلاف انرژی در شبکۀ توزیع میباشد. هرچند پیشرفتهای فنّی چند دهۀ گذشته موجب افزایش نسبی راندمان نیروگاهها شده، لیکن در حال حاضر و در بهترین حالت ممکن نزدیک به شصت در صد انرژی اولیّه در پروسۀ تبدیل به انرژی الکتریکی و در مسیر انتقال از نیروگاه به مصرف کننده بهدر میرود.

با توجه به توضیحات داده شده، میتوان نتیجه گرفت که برای حلّ مشکل باید در ساختار سیستم تولید و توزیع برق بازنگری نموده، امکان تولید غیرمتمرکز و در ابعاد کوچک را فراهم کرد. علاوه بر این میتوان و باید از اتلاف انرژی در پروسۀ تولید جلوگیری نموده، راندمان را افزایش داد. با تولید برق در محل مصرف و استفادۀ مفید از گرمای حاصل از احتراق در سیستمهای گرمایشی و سرمایشی و همچنین جهت تأمین آب گرم و یا تأمین گرمای مورد نیاز در پروسۀ تولید واحدهای صنعتی و …، امکان صرفه جویی پنجاه درصدی در مصرف سوخت وجود دارد. در نیروگاههای موسوم به CHP یا (Combined Heat and Power) تلفیق و ترکیبی از تولید برق و گرما بصورت همزمان و با راندمانی بسیار بالا (نزدیک به نود در صد) صورت میگیرد که ضمن صرفه جویی در مصرف سوخت، به لحاظ اقتصادی بسیار مقرون به صرفه بوده، موجب کاهش آلودگی محیط زیست میشود، ضمن اینکه برق تولیدی نیروگاه هم قابلیت استفاده در محل و هم تزریق به شبکه سراسری برق را دارد

تولید هم‌زمان گرما و برق (  Combined Heat and Power) یا به اخنصار تولید هم‌زمان معروف به CHP، یکی از مهم‌ترین کاربردهای تولید پراکنده است؛ که عبارت است از تولید هم‌زمان و توأم ترمودینامیکی دو یا چند شکل انرژی از یک منبع ساده اولیه.

در مولدهای قدرت امروزی، معمولاً از سوزاندن سوخت‌های فسیلی و گرمای حاصله برای تولید قدرت محوری و سپس تبدیل آن به انرژی الکتریسیته استفاده می‌شود. متداول‌ترین این نوع سیستم‌ها، نیروگاه‌های عظیم برق هستند. در نیروگاه‌های حرارتی که سهم عمده‌ای در تأمین نیاز الکتریسیته جوامع مختلف دارند، به‌طور متوسط تنها   از انرژی سوخت ورودی، به انرژی مفید الکتریسیته تبدیل می‌شود، به عبارت دیگر بازده این نیروگاه‌ها حدود 30 تا 35 درصد است. در این نوع نیروگاه‌ها، مقدار زیادی انرژی حرارتی از طرق مختلف نظیر کندانسور، دیگ بخار، برج خنککن، پمپ‌ها و سیستم لولهکشی موجود در تأسیسات، به هدر می‌رود. از این گذشته، در شبکه‌های انتقال برق نیز حدود 15 درصد از انرژی الکتریسیته تولیدی، تلف می‌شود. اگر تولید برق در محل مصرف صورت بگیرد، این مقدار اتلاف عملاً وجود نخواهد داشت.

ادامه مطلب… فایل pdf را دانلود کنید