کنترل حرکت چرخشی در هلیکوپترها‬

کنترل حرکت چرخشی در هلیکوپترها‬

یکی از مهمترین مشخصه های یک هلیکوپتر، توانائی آن برای ثابت نگهداشتن دمش و غلبه بر گشتاور ملخها است .گشتاور‬ ‫نتیجه انتقال نیروی چرخشی از طریق اتصالات مکانیکی به روتور هلیکوپتر است .نیرویی که ملخهای هلیکوپتر را میچرخاند،‬ ‫یک نیروی مساوی و در جهت مخالف به اتصالات انتقال نیرو وارد میکند که به بدنه هلیکوپتر متصلند .اگر این نیرو کنترل‬ ‫نشود، موجب چرخیدن هلیکوپتر بدور خودش با سرعت زیاد خواهد شد .خوشبختانه هلیکوپترها دارای مکانیزمی هستند که‬ ‫هم گشتاور را خنثی میکند و هم کنترل حرکت جانبی را فراهم می آورد .

روشهای رایج در کنترل حرکت چرخشی در هلیکوپترهای رادیو کنترل‬
‫کنترل چرخش با روتور دم‬

‫رایجترین روش کنترل چرخش در هلیکوپترهای رادیو کنترل، استفاده از روتور دم است .روتور دم در فاصله معینی از محور‬ ‫روتور اصلی ، بر روی میله دم قرار میگیرد تا بتواند گشتاور ناشی از چرخش ملخهای اصلی هلیکوپتر را خنثی نماید .روتور‬ ‫دم هم میتواند بوسیله اتصالات مکانیکی به محور روتور اصلی متصل شده باشد و هم میتواند دارای یک موتور الکتریکی مجزا‬ ‫باشد .در روش اول، روتور دم با سرعتی متناسب با سرعت چرخش روتور اصلی میچرخد که این نسبت حدود‬ ‫5.4 به 1‬ ‫است .تراست روتور دم بوسیله کم و زیاد کردن زاویه ملخهای دم کنترل میشود.‬

برای ادامه مطلب فایل زیر را دانلود کنید

تهیه و تنطیم : مهندس فرزین وکیلی