فیلتر هارمونی

فیلتر هارمونی

هارمونی چیست؟

در شبكه هاي فشار ضعيف كنوني شاهد رشد روز افزون مصرف كنندگاني هستيم كه جريان غير سينوسي از شبكه مي كشند. عبور اين جريان غير سينوسي از امپدانس شبكه افت ولتاژي را ايجاد مي نمايد كه باعث اعوجاج ولتاژ سينوسي شبكه مي شود. اين اعوجاجها را مي توان به سري فوريد بسط داد، تمامي موجها (جمله هاي سري فوريه) با فركانسي برابر مضرب صحيحي از فركانس پايه (فركانس شبكه) هارمونيك ناميده مي شود

هارمونیک ها كجا به وجود مي آيند؟

 

در شبكه فشار ضعيف صنعتي، بويژه هنگامي كه تغيير دهنده هاي سرعت موتورهاي القايي نصب شده باشند.

در تمامي ساختمانهاي مسكوني و تجاري : تمامي تلويزيونها ، كامپيوترها، لامپ هاي كم مصرف مولد هارمونيك هستند.

 

فیلتر هارمونیک چیست؟

 

فیلترهارمونیک با استفاده ازآرایشی ازخازن، سلف ومقاومت جریان‌های هارمونیکی را به سمت زمین هدایت می‌کنند. هرفیلتر هارمونیک می‌تواند ازبسیاری ازعناصر تشکیل شود، که هر یک ازآن‌ها جهت انتقال یکی از مضارب هارمونیکی به زمین استفاده می‌شود.

دامنه و تنوع هارمونيكها بستگي به تعدد بارهاي غير خطي نصب شده در شبكه دارد. به عنوان مثال:

اگر مبدل ۶ پالسه تريستوري با قدرت ۵۰% قدرت ترانس در شبكه اي نصب شده باشد هارمونيك پنجم با دامنه ۴% و هارمونيك هفتم با دامنه ۳% در شبكه وجود خواهد داشت.

اگر تعداد زيادي مبدل تريستوري در شبكه نصب شوند به دليل اختلاف فاز جريانهاي آنها، اثر هارمونيكهاي مبدل كمتر ميشود.

به عنوان مثال اگر مبدل تريستوري با توان كلي ۲۵% توان نامي ترانس در شبكه نصب شوند هارمونیک ها تقريبا به صورت زيرند:


برای ادامه مطلب… فایل pdfرا دانلود کنید

تهیه و تنظیم :مهندس فرزین وکیلی