فارغ التحصیلان مهندسی مجتمع

طراحی و مونتاژ تابلو برق

(1-10 )اتوماسیون صنعتی زیمنس

(11-20 )اتوماسیون صنعتی زیمنس

(11-20 ) اتوماسیون صنعتی زیمنس

اتوماسیون صنعتی دلتا

اتوماسیون صنعتی دلتا