سنسور خازنی

سنسور خازنی

اين سنسورها شبيه سنسور هاي القایی هستند. تنها تفاوت آنها در توليد ميدان الكتروستاتيكي به جاي ميدان الكترومغناطيسي است.

این سنسورها برای کنترل سطوح در مخازن پودری، مایع و یا دانه دانه پر شده اند مناسب می باشند. همچنین از آنها می توان به عنوان مولد پالس بمنظور کنترل وضعیت برنامه ماشین آلات، برای شمارنده ها و آشکار سازی تقریبا تمام مواد فلزی و غیر فلزی ( مانند کاغذ، شیشه، پارچه و ….) استفاده کرد.

بعضی از کاربردهای سنسور خازنی

عملکرد :

ساختمان اساسی این سنسورها از چهار قسمت تشکیل شده است.

قسمت اساسی اسیلاتور از دو قطعه فلزی تشکیل شده است، وضعیت قرارگیری این قطعات فلزی نسبت به هم طوری است که باعث ایجاد یک ظرفیت خازنی می شود. هر گاه قطعه ای به سنسور نزدیک می گردد باعث تغییر ظرفیت خازنی بین صفحات در مدار داخلی سنسور می شود. این تغییر ظرفیت خازنی باعث تغییر دامنه خروجی اسیلاتور می شود. دمودلاتور دامنه اسیلاتور را آشکار می کند و این مقدار را با سطح مرجع مراجعه می کند. هر گاه دامنه این مقدار از دامنه مرجع بیشتر باشد، خروجی سنسور تحریک می شود. آمپلی فایر خروجی وظیفه تامین جریان بار را بعهده دارد.

این سنسورها در انواع زیر تولید می شوند:

  • دو سیمه AC
  • سه سیمه NPN   و   PNP
  • چهار سیمه NPN   و   PNP