سامانه برق اضطراری

سامانه برق اضطراری

سامانه ی برق اضطراری

در شبکه های الکتریکی روش های مختلفی جهت بالا بردن ضریب اطمینان برق رسانی ارائه گردیده است از آن جمله حلقوی نمودن – غربالی نمودن شبکه و نیز دوبل نمودن ترانس ها و پارالل نمودن آنها نام برد که البته همه ی این اقدامات باعث بالا رفتن ضریب اطمینان شبکه وو کاهش قطع برق  خاموشی ها خواهد شد ولی به هر حال موضوع خاموشی در شبکه ی شهری به طور کلی منتفی نمی باشد و برای تامین برق اضطراری

در اینگونه موارد بایستی تمهیداتی اندیشه شود.

اصلی ترین اقدام عبارت است از تامین برق اضطراری برای ساختمان های مختلف و به خصوص ساختمان های مهم  و حساس از قبیل فرودگاهها – بیمارستان ها – برج های بلند و نظایر آنها

سامانه برق اضطراری برای ساختمان های مختلف در سه رده زیر قابل طراحی می باشد:

1- چراغ های اضطراری

2- سامانه ی UPS

3- مولد های برق اضطراری

 

ادامه مطلب..فایلpdf را دانلود کنید

تهیه و تنظیم :مهندس فرزین وکیلی