خط تولید دارو‏

خط تولید دارو‏

در یک خط تولید دارو برای تولید یک نوع آمپول از دو نوع ماده به شرح زیر استفاده می شود :

 با فشار دادن شستی استارت کانوایر شروع به حرکت می کند و پس از 3 ثانیه ، بطری آمپول به اولین ماده می رسد سنسور مربوط به ماده اول وجود بطری آمپول را احساس نموده ، کانوایر را به مدت 2 ثانیه متوقف می کند سپس شیر مغناطیسی مربوط به ماده اول را باز نموده و به مدت 2 ثانیه در بطری پر می گردد.سپس شیر آن بسته شده و کانوایر حرکت می کند و با احساس سنسور مربوط به ماده دوم کانوایر به مدت 2 ثانیه متوقف شده و به مدت 1 ثانیه از ماده دوم در بطری پر می گردد . این فرایند برای تولید ، مدام تکرار می شود.برنامه این فرایند را در شرایط زیر بنویسید

  •  به هنگام پر شدن بطری یک چراغ چشمک زن با فرکانس 2 هرتز شروع به کار می کند.
  •  یک عدد سنسور جهت تشخیص موقعیت بطری و یک عدد سنسور جهت تشخیص معیوب بودن بطری روی خط قرار داده شده است در صورتی که بطری در موقعیت مناسب نباشد ، یک بازوی دو طرفه آن ها را در موقعیت خود قرار می دهد و در صورت شکسته بودن بطری یک پیستون با یک ضربه آن را از خط خارج می کند .
  •  خط تنها زمانی متوقف می گردد که بطری معیوب از خط عبور کرده باشد .
  • اگر هر 4 آمپول در یک قوطی و هر 10 قوطی در یک جعبه قرار گیرد برنامه فرایند را طوری بنویسید که در آخر تعداد آمپول ها و تعداد قوطی ها و تعداد جعبه ها نیز مشخص شوند.
  •  سیستم دارای حفاظت کامل است .