ترانسفورماتور پالس

ترانسفورماتور پالس

ترانسفورماتور پالس یکی از ترانسفورماتورهای پرکاربرد است و به هر ترانسفورماتوری که یک پالس ولتاژ یا جریان را منتقل میکند، ترانس پالس میگویند. این ترانسفورماتور از توانهای میلی وات تا توانهای مگاوات مورد استفاده قرار میگیرد. از جمله این کاربردها می توان به صنایع رادار، ابزار تست عایقی و فشار قوی ، کاربردهای دیجیتال در مدارهای کامپیوتری ، فلاشرها ، شتاب دهنده های ذرات و مدارهای آتش نیمه هادی های قدرت در صنعت برق اشاره کرد. در کاربردهای توان پایین یکی از کاربردهای مهم درایو کلیدهای قدرت است که اسم دیگر آن در این کاربرد ترانس درایو گیت (gate drive transformer) است.
ترانسفورماتور پالس، ترانسفورماتوری است که قابلیت انتقال پالس ولتاژ یا جریان مستطیلی با مدت زمان نسبتا کم را دارد. عرض این پالسها ممکن است کمتر از یک میکروثانیه بوده و در بازه‌های زمانی معین یا نامعین تکرار شوند. دوره‌ تناوب نسبت به عرض پالسها طولانی بوده و بنابراین نسبت توان لحظه‌ای به توان متوسط بالاست. ترانسفورماتورهای پالس بایستی بتوانند شکل موج مستطیلی را به خوبی و بدون تغییر انتقال دهند و برای رسیدن به این هدف بایستی اندوکتانس نشتی آنها بسیار کوچک باشد و خازنهای پارازیتی آن نیز بسیار ناچیز باشد.
بعنوان مثال برای کاربرد درایو کلیدها این ترانسفورماتور بایستی به نحو احسنت پالس مستطیلی را از اولیه به ثانویه منتقل کند تا کلید به درستی درایو شود بنابراین بایستی پهنای باند آن بالا باشد و تاخیر کمی را شامل باشد که این موضوع با استفاده از هر چه بهتر طراحی شدن ترانس و نزدیک به ایده آل بودن فراهم میشود. معمولا در این کاربردها نسبت دور اولیه و ثانویه برابر 1 درنظر گرفته میشود. معمولا نیز هسته مورد استفاده در آن با توجه به فرکانس بالا بودن سیگنالها از جنس فریت است.
در کاربردهای ولتاژ بالا که قصد عبور یک سیگنال dc را داریم میتوانیم از همین تکنیک ترانسفورماتورهای پالس استفاده کنیم با توجه به این نکته که آن چیزی که در اشباع شدن ترانس نقش دارد، ولت-ثانیه ترانس است یعنی ما نمیتوانیم یک سیگنال dc برای یک زمان طولانی از ترانس عبور دهیم چرا که ترانس اشباع میشود ولی میتواند دامنه زیاد را در مدت زمان خیلی کوتاه از ترانس عبور داد بدون آنکه دچار اشباع شود. این پست ادامه دارد…