تابلوهای برق توزیع مسکونی

تابلوهای برق توزیع مسکونی

تابلوهای توزیع مسکونی جهت توزیع جریان در واحدهای مسکونی و حفاظت در برابر اتصال کوتاه یا نشتی جریان و برق گرفتگی کاربرد دارند.

این تابلو ها معمولا به ۳ صورت ساخته می شوند:

۱- تابلوی عمومی

۲- تابلوی تقسیم هر واحد مسکونی

۳- تابلوی کنتور یا همان تابلوی اصلی

البته ممکن است یکی از این تابلوها در ساختمان نباشد ولی حداقل دو تابلو که یکی تابلو اصلی و دیگری تابلوی هر واح است در ساختمانهای امروزی موجود هستند.

شرح و کارکرد هر یک از این تابلوهای برق در ساختمان به این صورت است.

۱- تابلوی عمومی: همه ساکنین یک آپارتمان به صورت مشترک از آن استفاده می کنند. برق رسانی برای پله ها، پارکینگ، بام و حیاط از طریق این تابلو انجام می شود. نمونه ای از این تابلو در شکل زیر آورده شده است.

نقشه برق یک تابلوی عمومی به این صورت است.

یک کلید گردان صفر و یک به عنوان کلید اصلی تابلو استفاده شده و اولین فیوز،یک فیوز فشنگی است.پس از فیوز فشنگی فیوزهای به اصطلاح مینیاتوری استفاده می شود.
جا نمای یک تابلوی توزیع عمومی با ۱۲ خروجی به صورت شکل زیر است.

۲- تابلوی تقسیم واحد: این تابلو در هر واحد مسکونی قرار می گیرد و شامل کلید محافظ جان و فیوزهای مینیاتوری می شود.

نقشه و جانمای تقسیم واحد به صورت شکل زیر است.

۳-تابلوی کنتور: این تابلو برق تمامی واحد های ساختمان و برق قسمتهای مشترک مثل راه پله یا پارکینگ را تامین می کند.
نفشه یک تابلوی کنتور در شکل زیر آورده شده است.

نکاتی مربوط به انتخاب تجهیزات تابلو های واحد های مسکونی:

۱- در تابلوی تقسیم واحد و تابلوی عمومی برای مصارف روشنایی سیم 1.5 و فیوز های 10 آمپر و برای پریز ها سیم 2.5 و فیوز 16 آمپر استفاده می شود.

۲- کلید های به کار رفته در تابلو های تقسیم واحد و تابلو عمومی از نوع تند کار یا همان نوع B است.

۳- برای تابلوی کنتور بهتر است کلید اصلی تابلو از نوع کلید فیوز همراه با فیوزهای کاردی باشد.