از کجا بفهمیم موتور سه فاز نشتی جریان دارد؟

از کجا بفهمیم موتور سه فاز نشتی جریان دارد؟

یکی از مشکلاتی که موتورهای القایی تک فاز یا سه فاز را از کار می اندازد و یا بازدهی آنها را به شدت کاهش می دهد نشتی جریان است.در این مطلب به بررسی روش تشخیص این مشکل در موتورهای سه فاز می پردازیم.

اول از همه در مورد نشتی جریان صحبت کنیم.نشتی جریان در موتور چیست و چگونه به وجود می آید؟
فرض کنید روکش های مسی سیم پیچ های موتور به دلیل حرارت یا ضربه احتمالی کم توان یا بر داشته شده باشد.
و یا اینکه یکی از سیمهای داخلی موتور قطع شده و این سیم قطع شده به بدنه فلزی موتور متصل شده باشد یا اصلا یکی از ترمینالهای موتور به هر صورت به بدنه متصل شده باشد
در این حال جریان سه فاز وارد شده به سیم پیچها به بدنه موتور و سپس به زمین نشت خواهد داشت.
در برق صنعتی به این مورد نشتی جریان گفته می شود

چه مشکلی پیش خواهد آمد؟
مشکلی که پیش می آید این است که جریان های سیم پیچهای موتور که برای یک موتور سه فاز سه عدد هستند نا متعادل خواهد شد و به طبع عملکرد موتور از نظر گشتاور نامتعادل می شود.

در واقع بازده موتور کم خواهد شد.مورد دیگر اینکه بدنه موتور برق دار و خطرناک خواهد بود و ممکن است به تجهیزات جانبی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به این موتور متصل هستند صدمه وارد شود.
اگر هم از تجهیزات حفاظتی مثل رله ارت فالت استفاده شود مدام عمل کرده و موتور را خاموش خواهد کرد.
برای اینکه متوجه شویم موتور نشتی جریان دارد می توانیم از یک دستگاه استفاده کنیم و آن دستگاه میگر است.
میگر دستگاهی است برای اندازه گیری اهم های کم تا اهمهای خیلی زیاد که عموما در اندازه گیری میزان ایزولاسیون در کابلها،موتورها و دستگاه های الکتریکی مختلف کاربرد دارد.

کافی است یک تست میگر به این صورت انجام دهیم که تمامی ترمینالهای موتور نسبت به بدنه موتور تست شوند.توجه داشته باشید موقع اتصال پراپ میگر به بدنه باید جایی از بدنه موتور وصل کرد که رنگ نداشته باشد.

شکل زیر نحوه اتصال را نشان می دهد.

مقاومتهای خوانده شده در این حالت هم باید تقریبا یکسان باشد. توجه داشته باشید که مقاومت در این حالت خیلی زیاد خواهد بود و در حد صدها مگا بایت است در غیر این صورت یکی از سر سیم پیچها که مقاومتش از همه نسبت به بدنه کمتر است دچار اتصال بدنه و یا کاهش عایقی نسبت به بدنه شده است.

در فیلم آموزشی زیر نحوه تست موتور به کمک میگر نمایش داده شده است.