آنتن‏ هاي BTS

آنتن‏ هاي BTS

آنتن‌هاي BTS (Base Transceiver Station يا پايگاه استقرار فرستنده و گيرنده) نخستين بخش در شبکه تلفن همراه هستند که با دستگاه موبايل ارتباط برقرار مي‌کنند.
برد مفيد هر BTS تا ?? کيلومتر مي‌رسد، البته در مناطق بدون توپوگرافي خاصي بردي حدود ?? تا ?? کيلومتر هم دارند. با ايجاد شرايطي اين برد تا ?? کيلومتر هم مي‌رسد که نمونه بارز آن در کويرهاي ايران اتفاق افتاده‌است. شبکه با راه اندازي هر BTS به دنبال دو هدف است: ايجاد پوشش راديويي و تأمين بار ترافيکي شبکه.
آنتن‌هاي BTS فناوري‌هاي گوناگوني از قبيل: GSM، WLL WAN، CDMA، WiFi و WiMAX را پشتيباني مي‌كنند. اين آنتن‌ها در شبكه تلفن همراه كه از نوع شبكه سلولي cell است، وظيفه تشكيل نقاط اتصال سلول‌هاي 6 ضلعي اين شبكه را دارند و عموما 2 نوع ارتباط برقرار مي‌كنند، اول ارتباط با ساير آنتن‌ها و دوم ارتباط با وسايل واقع در دامنه تحت پوشش.
بي تي اس ها اغلب داراي 3 سكتور هستند كه هر كدام حدود 120 درجه را پوشش مي‌دهند كه جمعا 360 درجه مي‌شود، اما هر سكتور يا قسمت مي‌تواند مستقل نيز نصب شود تا محل‌هاي خاصي را پوشش دهد. بي‌تي‌اس حدود 30 كيلومتر برد دارد كه برد مفيد آن را در فضاي باز و بدون هيچ‌گونه ساختمان يا مانعي 20 كيلومتر تخمين مي‌زنند و در فضاي شهر با وجود ساختمان‌هاي بلند و متعدد، برد مفيد را بين 2 تا 5 كيلومتر در نظر مي‌گيرند. اگر در فضاي باز و خارج از شهر باشيد، بسته به قدرت سيگنال دريافتي از بي‌تي‌اس مي‌توانيد مكالمه داشته باشيد به عبارتي ديگر در صورت داشتن شارژ كافي براحتي مي‌توانيد از فاصله 15 كيلومتري سايت مكالمه كنيد. در اين مقطع ميزان تشعشع و قدرت فرستنده و گيرنده اهميت پيدا مي‌كند. قدرت خروجي بي‌تي‌اس به صورت manual يا دستي و قدرت خروجي گوشي به صورت خودكار تنظيم مي‌شود تا مصرف باتري به حداقل برسد.
بي تي اس ها از سلولهايي تشکيل شده اند که در هر کدام از اين سلولها سه سکتور وجود دارد. اندازه سلولهاي آنتن هاي BTS بستگي به فاصله اين آنتن ها دارد. سلولهاي بزرگتر مربوط به آنتن هاي نزديک به هم و سلولهاي کوچک مربوط به آنتن هايي است که فاصله زيادي از هم دارند. چهار TRX در هر کدام از اين سکتورها فعال مي شود که به ازاي هر کدام از اين TRX ها ارتباط همزمان بين هشت مشترک برقرار مي شود. TRX مخفف کلمه transceiver است و در آنتن هاي BTS به عنوان فرستنده و گيرنده عمل مي کند. هر آنتن BTS حداکثر از توانايي ارتباط رساني بين 96 مشترک برخوردار است .