مهندس ناصر شهنازی

درباره : مهندس ناصر شهنازی

مهندس ناصر شهنازی [ratings id="4389"]
  • نقش : مدرس گرافیک کامپیوتر - مدرس معماری
  • وبسایت :
  • تجربه : 9 سال
  • متخصص در : گرافیک کامپیوتر - معماری

کارشناسی ارشد گرافیک کامپیوتر – کارشناسی معماری