دکتر علی وجودی

درباره : دکتر علی وجودی

دکتر علی وجودی [ratings id="4396"]
  • نقش : مربی کامپیوتر
  • وبسایت :
  • تجربه : 12 سال
  • متخصص در : مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

لیسانس : تبریز (مهندسی کامپیوتر – نرم افزار )

فوق لیسانس : تهران (مهندسی کامپیوتر – نرم افزار )

دکتری : هامبورگ آلمان

تدریس : دانشگاه سراسری تبریز – دانشگاه آزاد سراب – دانشگاه آزاد ایلخچی – دانشگاه آزاد مهربان – دانشگاه آزاد ورزقان – دانشگاه پیام نور بستان آباد – مجتمع آموزش عالی نصیر