کلید MPCB

کلید MPCB

یکی از کلیدهای برق صنعتی که در تابلوهای فرمان موتوری به وفور مورد استفاده قرار می گیرد کلید MPCB است.motor protection circuit breaker نام کامل این کلید است.

البته باید عنوان کنیم که برخی برندهای سازنده اسامی دیگری برای این کلید در نظر گرفته اند ولی اسم اصلی به همین شکل است. این کلید برای حفاظت در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه موتور استفاده می شود و از وسایلی مثل رله کنترل بار مطمئن تر است، زیرا هم می توان با آن مدار را به صورت دستی قطع و وصل کرد و در ضمن مدارهای داخلی مطمئن تری نیز دارد. شکل زیر یک نمونه از این کلید را که اتفاقا زیاد هم در ایران و در تابلوهای برق استفاده می شود نشان می دهد.

سه فاز از یک طرف وارد کلید شده و از طرف دیگر خارج می شود. شمای فنی این کلید هم به این شکل است.

امکانات این کلید عبارتند از:

کنتاکتهای کمکی  Auxilary Contact  

استفاده از این کنتاکتها در سیگنالینگ و مدار فرمان میباشد و با باز و بسته شدن کلید و کنتاکتهای اصلی، کنتاکتهای کمکی تغییر وضعیت میدهند. مثلا می توان از این کنتاکتها برای روشن و خاموش شدن یک لامپ سیگنال که نشان دهنده عملکرد موتور است استفاده کرد.
می توانیم یک تک فاز به ترمینالهای ۱۳ و ۲۱ متصل کرده و از ترمینال ۱۴ برای لامپ سیگنال سبز رنگ(روشن بودن موتور) و از ترمینال ۲۲ برای لامپ سیگنال قرمز رنگ( خاموش بودن موتور) سیم کشی نمود.

از این ترمینالها برای اتصال ۲۴ ولت DC به ورودی های PLC جهت مانیتورینگ صنعتی هم می توان استفاده کرد.

مکان دیگر این کلیدها کنتاکتهای خطا  Fault Conact  هستند.

هدف استفاده از این کنتاکتها ، در صورت عملکرد المان اضافه بار (Thermal) در کلید و یا اتصال کوتاه (Magnetic) است. این کنتاکتها تغییر وضعییت داده و بیانگر نوعی خطا در پایین دست کلید یعنی همان موتور میباشد.

نکته :در صورت باز شدن کلید در حالت عادی (Normal Operation) این کنتاکتها تغییر وضعیت نمیدهند. این کنتاکتها را می توان برای اعلام خطا استفاده کرد مثلا برای روشن کردن لامپهای سیگنال نشان دهنده خطای موتور یا روشن کردن stack light ها در محیط صنعتی.

از این کنتاکتها هم می توان برای رساندن ۲۴ ولت به ورودی های PLC جهت مانیتورینگ و ثبت خطاهای موتورها استفاده کرد.