پروژه گلخانه

پروژه گلخانه

6

جهت دیدن فیلم های پروژه، تازه های اتوماسیون صنعتی و همچنین ویديوهای آموزشی اینستاگرام ما را دنبال کنید.

لینک های مرتبط

پروژه های پالس – دوره های آموزشی پالس

پیچیده ترین گلخانه های امروزی، کنترل ساده ای دارند و تنها با لمس یک دکمه می توان تمامی تنظیمات را انجام
داد. مدرن ترین گلخانه های امروزی، گلخانه های کاملا خودکار هستند و آن ها را گلخانه های هوشمند می نامند .
مواردی که در گلخانه بصورت هوشمند کنترل می شود :
✓ دما
✓ رطوبت
✓ سیستم آبرسانی و کوددهی
✓ کنترل دورفن ها
✓ کنترل از راه دور توسط نرم افزار eRemote
✓ غلظت گاز CO2
✓ تابش نور
✓ امکان زمانبندی و برنامه ریزی
تجهیزات اتوماسیون مورد استفاده

تجهیزات                 کد محصول
DVP-14SX                       PLC
DVP-16SP             Expansion
DOP-B07E411                    HMI
DVP-04TC             Expansion
سنسور رطوبت
VFD-B Delta             اینورتر
حسگر غلظت گاز CO2