مهاجرت کاری با مدرک فنی و حرفه ای به کانادا

مهاجرت کاری با مدرک فنی و حرفه ای به کانادا

مهاجرت از طریق مدرک فنی حرفه ای

 

برنامه مهاجرت با مدرک فنی حرفه ای کانادا برای گروههای کاری پیشه وران و تکنسین هایی که دارای مدرک فنی حرفه ای می باشند مناسب است .این برنامه مهاجرتی کانادا نیز همانند مهاجرت کاری کاناداFederal Skill Worker ،از طریق سیستم اکسپرس اینتری Express Entery تشکیل پرونده و بصورت آنلاین اقدام می گردد .

برنامه مهاجرتی با مدرک فنی حرفه ای برای زندگی در استان کبک نمی باشد و درخواست کنندگانیکه تصمیم به زندگی در استان کبک را دارند باید از طریق برنامه مهاجرتی مخصوص استان کبک Qebec Selected Skill Workerssاقدام نمایند.

با انتخاب وکیل مهاجرت کانادا جهت انجام امور تحصیلی و یا اقامتی ،مسیر و پروسه مهاجرت را با اطمینان به پایان برسانید.

حداقل شرایط لازم برای برنامه مهاجرت کاری فنی حرفه ای

آشنایی با یکی از زبانهای انگلیسی یا فرانسه و داشتن سطح زبان مورد نیاز در هر چهار مهارت

داشتن حداقل دوسال سابقه کار در پنج سال اخیربصورت تمام وقت (یا معادل همین مقدار بصورت نیمه وقت)

داشتن تجربه کاری در طبقه بندی مشاغل کانادا NOC مشخص شده برای این برنامه مهاجرتی

داشتن پیشنهاد شغلی

عدم نیاز مدرک تحصیلی (مگراینکه ارائه مدرک تحصیلی جهت کسب امتیاز درExpres Entry باشد.)

 

سطح زبان

حداقل سطح زبان انگلیسی برای برنامه مهاجرت کاری فنی حرفه ای برای دو مهارت مکالمه و شنیدن CLB5 (معادل IELTS5) و برای دو مهارت خواندن و نوشتن CLB4(معادل IELTS4برای خواندن و IETLS3.5برای خواندن) می باشد.

مدرک زبان انگلیسی کورد قبول برنامه مهاجرت فنی حرفه ای و تکنسین کانادا فقط جنرال می باشد.

در صورت انتخاب زبان فرانسه برای برنامه مهاجرت فنی حرفه ای و پیشه ور کانادا،حداقل سطح مورد نظر برای دو مهارت مکالمه و شنیدن CLB5 (معادل IELTS5) و برای دو مهارت خواندن و نوشتن CLB4(معادل IELTS4برای خواندن و IETLS3.5برای خواندن) می باشد.

از اعتبار تست زبان شما در زمان دریافت دعوتنامه و ارسال مدارک نباید بیش از دوسال گذشته باشد.

 

میزان سابقه کاری

تجربه کاری شما باید 2 سال از 5 سال اخیر (قبل از درخواست پرونده) بصورت تمام وقت و حداقل 30 ساعت در هفته و یا معادل همین مقدار بصورت نیمه وقت باشد.

کارتمام وقت : 30 ساعت کار در هفته در طول 12 ماه = 1560 ساعت کار در طول یکسال بصورت تمام وقت

نیمه وقت : 15 ساعت کار در هفته در طول 24 ماه = 1560 ساعت مار در طول یکسال بصورت تمام وقت

شما باید ثابت کنید شرح وظایف شغلیتون (شامل وظایف اصلی و مهم )مطابق با توضیحات موجود در NOC مورد نظر می باشد.

 

تجربه کاری

برنامه مهاجرتی گروه فنی حرفه ای و تکنسین کانادا Federal Skill Trade برای گروههای کاری در دسته بندی NOC زیر امکان پذیر می باشد.

گروه شغلی کد NOC سری 72:صنعت، برق ، ساختمان و سازه

گروه شغلی کد NOC سری 73:تعمیر و نگهداری و بهره برداری تجهیزات تجاری

گروه شغلی کد NOC سری 82:سوپروایزر و کارهای فنی در منابع طبیعی ،کشاورزی و تولیدات وابسته

گروه شغلی کد NOC سری 92:سرپرست کنترل ،تولید و پردازش

گروه شغلی کد NOC سری 632:آشپز و سرآشپز

گروه شغلی کد NOC سری 633:نانوا،قصاب

این گروههای شغلی هر کدام شامل زیر مجموغه شغلهای مختلفی می باشند که در لیست طبقه بندی مشاغل کانادا (NOC)جزئیات آنها آمده است.

درخواست کننده برای این برنامه مهاجرتی کانادا باید از کارفرمای کانادایی دارای یک پیشنهاد کاری با LMIA مثبت در گروه شغلی بالا باشد.

 

پیشنهاد شغلی

داشتن پیشنهاد کاری با یکی از مشخصات زیر یکی از شرایط مورد نیاز برای این برنامه مهاجرت فدرال می باشد.

داشتن پیشنهاد کاری تمام وقت حداقل برای یکسال حداکثر دو پیشنهاد کاری از دو کارفرما برای یکسال بصورت مستمر

یا داشتن گواهی صلاحیت کاری(این گواهی توسط ایالتها صادر می گردد.جهت اخذ این گواهی باید موفق به گذراندن امتحان مربوطه گردید.ایالتها جهت شرکت در امتحان مربوطه سابقه کاری،مهارت و آموزشهای شما را بررسی می کنند تا مجوز شرکت در این امتحان را صادر نمایند.)

یا داشتن حداقل دو پیشنهاد کاری از دو کارفرمای متفاوت برای یکسال بصورت مستمر و تمام وقت (در مجموع 30 ساعت کار درهقته )

 

تحصیلات

برای این برنامه مهاجرتی فدرال نیاز به ارائه مدرک تحصیلی نمی باشد ولی اگر بخواهید از تحصیلات خود امتیاز کسب نمایید باید یکی از مدارک زیر را ارائه نمایید.

مدارک پس از دبیرستان و یادیپلم کانادایی

مدارک تحصیلی پس از دبیرستان و یا دیپلم خارج از کانادا و

برای مدارک تحصیلی حارج از کانادا ،شما در صورتی موفق به اخذ امتیاز از این قسمت می شوید که ارزیابی مدرک شما (ECI) معادل یکی از مدرکهای کانادا در مقاطع دیپلم، پس از دیپلم و با بیشتر باشد.ارزیابی مدرک شما باید توسط یکی از آژانسهای مورد تایید اداره مهاجرت کانادا(CIC)صورت گیرد.

 

با توجه به اینکه گرفتن پیشنها کار (جاب آفر) کاری سخت و تقریبا” غیر ممکن می باشد،متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق فنی حرفه ای می توانند از طریق کالج های فنی حرفه ای کانادا جهت مهاجرت به کانادا اقدام نمایند.