ليميت سوئيچ ها (میکرو سوئيچ)

ليميت سوئيچ ها (میکرو سوئيچ)

ليميت سوئيچ در حقیقت یک کلید قطع و وصل ساده می‏باشد و برای قطع و وصل نمودن جریان برق در مدارهای الکترونیکی به کار می‏رود. فرق ليميت سوئيچ با کلیدهای قطع و وصل عادی این است که شاسی ليميت سوئيچ به صورت فنری می‏باشد، یعنی تا زمانی که روی آن فشار اعمال می‏شود، جریان برق را قطع یا وصل نگه می‏دارد و در لحظه رها شدن شاسی، وضعیت به حالت اولیه خود برخواهد گشت.

ليميت سوئيچ ‏ها معمولاً دارای سه عدد پایه می‏باشند. یکی از پایه‏های ليميت سوئيچ معمولاً با COM مشخص می‏شود که پایه ورودی آن می‏باشد. یکی از پایه‏های آن با علامت (NC (normally close و پایه دیگر با علامت NO(normally  open) مشخص می‏گردد. در حالت عادی و پیش از فشردن شاسی ليميت سوئيچ ، پایه COM به پایه NC متصل، و از پایه NO جداست. با فشردن شاسی ليميت سوئيچ ، پایه COMاز پایه NC جدا شده و به پایه NO متصل می‏گردد.

برخی از کاربردهای ليميت سو ئيچ شامل تشخیص مانع، تشخیص رسیدن بازوی دستگاه به انتهای دامنه حرکتی، شیشه بالابر خودروها، دزدگیر خودروها و… می‏باشد.

  • به ليميت سوئيچ هايى که در ابعاد کوچک ساخته مى شوند ميکروسوئيچ هم گفته مى شود.

کاربرد و ساختمان خارجى ليميت سوئيچ ها متفاوت است و بستگى مستقيم به چگونگى سيستم مکانيکى دستگاه دارد.