دلایل روشن نشدن موتور سه فاز

دلایل روشن نشدن موتور سه فاز

خیلی وقتها اتفاق می افتد که موتور سه فاز با فشار دادن شستی استارت روشن نمی شود و یا توسط یک لیمیت سوئیچ تعبیه شده برای عملکرد استارت موتور، عمل نمی کند. در این مطلب به بررسی دلایل ممکن این مشکل می پردازیم.

به نظر می رسد بهتر است اول از همه  سراغ مدار فرمان برویم.قبل از هر کاری سه فاز مدار قدرت موتور را قطع کنید.

باید گام به گام پیش رفت تا مشکل حل شود.

قطع و وصل کردن های غیر اصولی و نابجای کلیدها،شستی ها و فیوزها می تواند صدمات جبران ناپذیری به موتور سه فاز وارد کند.

پس ابتدا مدار فرمان را بررسی می کنیم. اول ببینید فاز به مدار فرمان می رسد. اگر مدار فرمان به صورت کنتاکتوری است و از رله هوشمند و PLC در آن استفاده نشده است شستی ها را چک کنید و از سالم بودنشان مطمئن شوید و در نهایت به بوبین کنتاکتور برسید، ترمینالهای A1 و A2 را به جهت داشتن فاز و نول به کمک ولتمتر چک کنید.

اگر فاز و نول روی بوبین کنتاکتور وجود داشت ولی کنتاکتور عمل نمی کرد پس مشکل از کنتاکتور است . ممکن است بوبین سوخته باشد و یا فنر داخل کنتاکتور عمل نکرده و مشکل دارد.

تا اینجا فرمان چک شد. اگر مدار فرمان غیر کنتاکتوری است بهتر است سراغ مدار قدرت بروید و اگر مشکلی نداشت سراغ اتصالات ، تغذیه و در آخر برنامه رله هوشمنتد یا PLC بروید چون این موارد کمتر ممکن است دچار مشکل شوند.

خوب سراغ مدار قدرت می رویم. برای مدار قدرت باید از ولتمتر و آمپر متر انبری استفاده کنید.

اصول درست اتصال یک موتور سه فاز در مدار قدرت مثلا به صورت مستقیم به این صورت است که ابتدا سه فاز وارد کلید اتوماتیک شده بعد از آن فیوز و سپس کنتاکتور و بی متال و در نهایت فیوز. ممکن است مدار شما یکی از این اجزاء را نداشته باشد پس اجزائی که دارید را چک کنید. ابتدا با ولتمتر قبل از کلید را چک کنید و از بودن سه فاز مطمئن شوید و سپس کلید را وصل کرده و بعد از کلید را چک کنید.

تا اینچا کلید چک شد سپس سراغ فیوز می رویم اگر فیوز شما از نوع HRC یا استوانه ای ( سیگاری  یا کارتریجی ) است هر کدام را از جای خود خارج کرده و با اهم متر از سالم بودن هر یک مطمئن شوید.البته قبل از خارج کردن کلید را قطع کنید.

بعضی مواقع پیش آمده که یکی از فیوزها سوخته بنابراین موتور دو فاز شده و به احتمال زیاد خواهد سوخت!

وضعیت وقتی بدتر می شود که رله کنترل فاز در مدار در نظر گرفته نشده است!

البته کلید های MCCB جدید عملکرد کنترل فاز را نیز انجام می دهند ولی ممکن است کلید شما از این نوع نباشد.

بعد از چک کردن فیوز باید به ترتیب سراغ کنتاکتور و بی متال برویم.ممکن است بی متال قبلا عمل کرده و برگشت نکرده باسد.

آخرین قطعه حود موتور است.ترمینالهای موتور را از نظر اتصال چک کنید.( همچنین چک کنید موتور بوی خاصی نمی دهد!!)
این احتمال را هم بدهید که روتور قفل شده باشد یعنی محور روتور به تجهیزاتی وصل باشد که باعث قفل آن شده باشند.

توصیه می کنم تست مدار قدرت را در کمترین زمان ممکن انجام دهید مخصوصا به خاطر مورد قفل روتور که عنوان شد.

زمانی که تمامی تجهیزات مدار قدرت را وصل کردید با آمپر متر جریان هر سه فاز را اندازه گیری کنید و با جریان نامی پلاک یا جریانی که می توانید از توان موتور و ضریب توان آن محاسبه کنید مقایسه نمایید.

اگر جریان بعد از آخرین قطعه وجود دارد و مقدار غیر طبیعی داشت حتما روتور قفل شده است.این که چرا تجهیزات حفاظتی در این حالت عمل نکرده اند ممکن است به دلیل انتخاب نادرست آنها باشد.

این مواردی بود که بایستی برای چک کردن یک موتور سه فاز در نظر بگیریم.