خط تولید قطعات خودرو

خط تولید قطعات خودرو

  • با یک استارت سیستم آماده کار شود در این مرحله یک چراغ چشمک زن با فرکانس 2 هرتز به مدت 5 ثانیه شروع به کار سیستم را اعلام می کند و در پایان این مدت کانوایر با قدرت 1/3 نامی شروع به کار می کند و بعد از 10 ثانیه یک قطعه کار سنگین توسط بازو روی کانوایر قرار می گیرد در همین زمان قدرت کانوایر به قدرت نامی رسیده و قطعه کار را به سمت سوراخ کن می برد .

  •  یک سنسور وجود قطعه کار را تشخیص داده و کانوایر را متوقف نموده و چهار بازو به طور همزمان جهت ایجاد سوراخ به مدت 5 ثانیه وارد عمل می شوند و سپس سیستم سوراخ کن خاموش و کانوایر شروع به حرکت می کند.

  • قطعه به محل رنگ پاش میرسد در این مرحله نیز کانوایر استپ خورده و به مدت 5 ثانیه یک رنگ پاش قطعه را رنگ می کند و یک نواختی رنگ توسط یک سنسور کنترل می گردد در صورت عدم تمیزی رنگ ، رنگ پاش دوباره شروع به رنگ پاشی می کند و به محض مطلوب شدن رنگ رنگ پاش خاموش و کانوایر شروع به حرکت می کند.

  •  تعداد قطعات تولیدی را مشخص کنید .

  •  سیستم دارای حفاظت کامل بوده و مجهز به قطع اضطراری می باشد .

  • در نوشتن برنامه حتما از آدرس دهی سمبولیک استفاده کنید.