تولید ملحفه بیمارستانی

تولید ملحفه بیمارستانی

تابلو برق دستگاه برش ملحفه بیمارستانی

پی ال سی سایمون اینورتر سانترنو و سرو دلتا.

اجرا شده توسط گروه اتوماسیون صنعتی پالس ارومیه مهر ۹۷