تابلو اینورتر دستگاه چسب

کارفرما: آقای علیزاده

محل پروژه : شهرک سلیمی

زمان اجرای پروژه : بهمن ۹۹

موضوع پروژه : راه اندازی ۲۰ عدد موتور توسط اینورترهای شرکت دلتا

موارد کنترلی اجرا شده : نصب و راه اندازی اینورتر های دستگاه و کنترل آنها از طریق شبکه مدباس

 

 

لینک های مرتبط

پروژه های پالس – دوره آموزشی پی ال سی دلتا