آشنایی با انواع نیروگاه های برق

آشنایی با انواع نیروگاه های برق

برای تولید انرژی الکتریسیته از نیروگاه های تولید برق استفاده می شود . این نیروگاه ها دارای انواع مختلفی به شرح زیر می باشند .
1 – نیروگاه دیزلی

2 – نیروگاه گازی

3 – نیروگاه بخاری

4- نیروگاه سیکل ترکیبی
5 – نیروگاه برق آبی

6- نیروگاه هسته ای

7- نیروگاه تلمبه ذخیره ای

8 – نیروگاه خورشیدی
9 – نیروگاه بادی

10- نیروگاه زمین گرمایی

11- نیروگاه آبی جذر و مدی

نیروگاه دیزلی : در این نوع نیروگاه ها نیروی محرکه ژنراتور توسط یک موتور درونسوز دیزلی تأمین می شود . امروزه از نیروگاه های دیزلی به عنوان یک نیروگاه پایه کمتر استفاده می شود و بیشتر برای مواقع اضطراری و احتمالاً بار حداکثر شبکه از این نیروگاه ها استفاده می گردد . در حال حاظر در مناطقی از ایران که به شبکه سراسری متصل نیستند از نیروگاه های دیزلی استفاده می شود . این نیروگاه ها معمولاً دارای توان تولیدی 630KW تا 12000KW هستند

برای ادامه مطلب فایل  را دانلود کنید

تهیه و تنظیم : مهندس فرزین وکیلی