امور اداری

امور اداری

لازمه ادامه حیات در هر سازمانی داشتن ارتباطات اداری است. اداره امور دفتری در سازمان نه تنها برای سازمان های بزرگ و کوچک مفید و ضروری به نظر می رسد، بلکه جزو وظایف عمومی هر سازمان با هر قدر گستردگی یا هر میزان محدودیت است.رشته اموراداری یکی از رشته های جامع و کامل در زمینه تربیت و پرورش نیروی انسانی ماهر و خلاق و استفاده بهینه از نیروی فکر و مهارت های فردی هر یک از کارکنان، در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده و تحقق نظام شایسته سالاری می باشد.

آینده شغلی این رشته

 کارآموزان رشته اموراداری پس از گذراندن دوره ها می توانند در شرکت ها و سازمان های دولتی، خصوصی، بیمه، شهرداری، هتل ها، دفاتر خدماتی و بازرگانی در سمت های مختلف بعنوان کارمنددبیرخانه، کارمند اموراداری، کارمند کارگزینی و مسئول دفتر مشغول به کار گردند.

مهارتهای کسب شده در رشته امور اداری

۱-تسلط کامل در زمینه نرم افزارهای اداری

۲- کسب مهارت و استفاده از وسایل ارسال پیام، تن تلفن، فاکس، تلکس، کامپیوتر.

۳- تسلط به مهارت های شغلی اموراداری، منشی گری، بایگانی و دبیرخانه.

۴- تنظیم دفاتر بایگانی و طبقه بندی انواع نامه های اداری.

دروس دیپلم امور اداری
نام مهارت کد استاندارد ساعت آموزشی تعداد واحد
کاربر رایانه ۵/۲/۱۵/۱۰-۱ ۱۳۰ ۳/۵
کاربر نرم افزار اداری ۴/۱/۳۴/۳۹-۳ ۱۲۰ ۴
بایگان ۳/۲/۱۲/۱۰-۱ ۱۴۰ ۴
سرپرست دبیرخانه ۱/۳/۱/۱۵/۱۰-۱ ۱۵۰ ۴
منشی دفتر ۵/۱/۱۸/۱۰-۱ ۹۶ ۳
تند خوان ۳/۰/۱/۲۴/۴۲-۳ ۳۰۰ ۶
جمع واحد : ۲۸/۵