پانتوگراف

پانتوگراف

قطارهای برقی و واگنهای مترو، اتوبوس برقی و یا ترامواها همگی دارای پانتوگراف می باشند. انرژی الکتریکی بوسیله پانتوگراف از شبکه بالا سری دریافت و به مصرف موتور ها می رسد و موجب حرکت واگن های قطار میشود, کیفیت حرکت پانتوگراف در زیر , شبکه بالاسری به ساختمان و نوع پانتوگراف و سیستم شبکه بالا سری بستگی دارد.
.
.

پانتوگراف بایستی در هر سرعتی ، حتی المکان بدون قوس الکتریکی و قطعی, از سیم تماس , انرژی الکتریکی را به قطار برقی انتقال دهد . اکثر وسایل نقلیه کشنده (مثل قطار , مترو) که از طریق پانتوگراف به برق بالاسری وصل میشوند معمولا توسط دو پانتوگراف نصب می شوند و پانتوگراف عقبی استفاده می شود و پانتوگراف جلویی معمولا بعنوان رزرو به خدمت گرفته می شود .
.

پانتوگراف از چهار قسمت اساسی تشکیل شده است:
۱- ساختمان اصلی پانتوگراف که در روی چهار مقره روی سقف قطار قرار دارد.
۲- سیستم محرکه پانتوگراف که از آلیاژ سبک تهیه می شود.
۳- بلبرینگ و بازوهای متحرک و سیستم تغذیه پانتوگراف
۴- جاروبک پانتوگراف که از یک یا دو صفحه گرافیتی یا آلیاژهای خاص تشکیل شده است که به وسیله سیم های افشان به سیستم
تغذیه اتصال می گردد.
.
.
.
لینک کانال تلگرام مجله برق و الکترونیک در بیو ..
.
.
.