هواپیماهای دوگانه با مصرف برق و سوخت فسیلی

هواپیماهای دوگانه با مصرف برق و سوخت فسیلی

به نقل از دیجیتال ترندز، غول های فناوری سال ۲۰۲۰ را به عنوان زمان آغاز پرواز این نوع هواپیماها تعیین کرده اند. اما انتظار می رود استفاده عموم مردم از آنها تا سال ۲۰۳۰ به طول بینجامد، این هواپیماها که دارای سیستم های دوگانه مصرف برق / سوخت فسیلی هستند برای حمل و نقل کمتر از ۱۰۰ مسافر طراحی خواهند شد.

در حال حاضر دو شرکت زیمنس و ایرباس همکاری های خود را در این زمینه آغاز کرده اند و می گویند موتورهای این هواپیماها هم مصرف سوخت کمتری دارند و هم کمتر محیط زیست را آلوده می کنند.

کشورهای اروپایی امیدوارند میزان اشاعه گاز دی اکسید کربن را تا سال ۲۰۵۰ تا ۷۵ درصد کاهش دهند  و زیمنس و ایرباس می گویند با به پرواز درآمدن هواپیماهای برقی و رهایی از استفاده از موتورهای مصرف کننده سوخت های فسیلی می توان چنین هدفی را محقق کرد.

موتور این هواپیماها سروصدای بسیار کمتری خواهند داشت و این امر به آسایش بیشتر کارکنان فرودگاه ها و ساکنان محله های نزدیک به آنها منجر خواهد شد. موتورهای یاد شده از چندصدکیلووات تا بیش از ده مگاوات قدرت خواهند داشت.

ایرباس در سال گذشته میلادی برای اولین بار یک هواپیمای الکتریکی کوچک را طراحی و به طور آزمایشی به پرواز درآورد و امسال نیز برنامه های دیگر برای توسعه فعالیت های خود در این زمینه دارد.