لیمیت سوئیچ ها (میکرو سوئیچ)

لیمیت سوئیچ ها (میکرو سوئیچ)

لیمیت سوئیچ در حقیقت یک کلید قطع و وصل ساده می‏باشد و برای قطع و وصل نمودن جریان برق در مدارهای الکترونیکی به کار می‏رود. فرق لیمیت سوئیچ با کلیدهای قطع و وصل عادی این است که شاسی لیمیت سوئیچ به صورت فنری می‏باشد، یعنی تا زمانی که روی آن فشار اعمال می‏شود، جریان برق را قطع یا وصل نگه می‏دارد و در لحظه رها شدن شاسی، وضعیت به حالت اولیه خود برخواهد گشت.

لیمیت سوئیچ ‏ها معمولاً دارای سه عدد پایه می‏باشند. یکی از پایه‏های لیمیت سوئیچ معمولاً با COM مشخص می‏شود که پایه ورودی آن می‏باشد. یکی از پایه‏های آن با علامت (NC (normally close و پایه دیگر با علامت NO(normally  open) مشخص می‏گردد. در حالت عادی و پیش از فشردن شاسی لیمیت سوئیچ ، پایه COM به پایه NC متصل، و از پایه NO جداست. با فشردن شاسی لیمیت سوئیچ ، پایه COMاز پایه NC جدا شده و به پایه NO متصل می‏گردد.

برخی از کاربردهای لیمیت سو ئیچ شامل تشخیص مانع، تشخیص رسیدن بازوی دستگاه به انتهای دامنه حرکتی، شیشه بالابر خودروها، دزدگیر خودروها و… می‏باشد.

  • به لیمیت سوئیچ هایى که در ابعاد کوچک ساخته مى شوند میکروسوئیچ هم گفته مى شود.

کاربرد و ساختمان خارجى لیمیت سوئیچ ها متفاوت است و بستگى مستقیم به چگونگى سیستم مکانیکى دستگاه دارد.