فارغ التحصیلان مهندسی مجتمع

طراحی و مونتاژ تابلو برق

(۱-۱۰ )اتوماسیون صنعتی زیمنس

(۱۱-۲۰ )اتوماسیون صنعتی زیمنس

(۱۱-۲۰ ) اتوماسیون صنعتی زیمنس

اتوماسیون صنعتی دلتا

اتوماسیون صنعتی دلتا