فارغ التحصیلان مجتمع در سال ۹۵

رشته برق

رشته برق

رشته گردشگری