دستگاه پرس قوطی کنسرو

کارفرما: آقای قنبرنیا

محل پروژه : شهرک بعثت

زمان اجرای پروژه : بهمن ۹۷

موضوع پروژه : برنامه نویسی دستکاه پرس قوطی کنسرو

موارد کنترلی اجرا شده : نصب و راه اندازی سروموتور- کنترل حرکت پرس و سنکرون کردن آن با فیدر

روش اجرا : با استفاده تجهیزات اتوماسیون صنعتی دلتا

 

لینک های مرتبط

پروژه های پالس – دوره آموزشی پی ال سی دلتا