هفته مهندسی در دانشگاه شهید مدنی

هفته مهندسی در دانشگاه شهید مدنی

مجتمع فنی و آموزشی پالس در جشنواره ای که برای بزرگداشت هفته مهندسی در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و با حضور دانشگاه های منطقه و شرکت های معتبر فنی بر پا شده بود، شرکت کرد . این جشنواره سه روزه از ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ شروع به کار کرده بود . در ادامه تصاویری از حضور فعال مجتمع پالس در این جشنواره گذاشته شده است .