آشنایی با انواع نیروگاه های برق

آشنایی با انواع نیروگاه های برق

برای تولید انرژی الکتریسیته از نیروگاه های تولید برق استفاده می شود . این نیروگاه ها دارای انواع مختلفی به شرح زیر می باشند .
۱ – نیروگاه دیزلی

۲ – نیروگاه گازی

۳ – نیروگاه بخاری

۴- نیروگاه سیکل ترکیبی
۵ – نیروگاه برق آبی

۶- نیروگاه هسته ای

۷- نیروگاه تلمبه ذخیره ای

۸ – نیروگاه خورشیدی
۹ – نیروگاه بادی

۱۰- نیروگاه زمین گرمایی

۱۱- نیروگاه آبی جذر و مدی

نیروگاه دیزلی : در این نوع نیروگاه ها نیروی محرکه ژنراتور توسط یک موتور درونسوز دیزلی تأمین می شود . امروزه از نیروگاه های دیزلی به عنوان یک نیروگاه پایه کمتر استفاده می شود و بیشتر برای مواقع اضطراری و احتمالاً بار حداکثر شبکه از این نیروگاه ها استفاده می گردد . در حال حاظر در مناطقی از ایران که به شبکه سراسری متصل نیستند از نیروگاه های دیزلی استفاده می شود . این نیروگاه ها معمولاً دارای توان تولیدی ۶۳۰KW تا ۱۲۰۰۰KW هستند

برای ادامه مطلب فایل  را دانلود کنید

تهیه و تنظیم : مهندس فرزین وکیلی